Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8
00 44 7885 633651
 

Coiste an Chumainn Committee

The Cumann holds its annual meeting close to St. Colmcoille’s feast day and elected a new committee each year. It meets bimonthly.

Bíonn Cruinniú Cinn Bhliana ag Cumann Gaelach na hEaglaise gach bliain, le linn Féile Colmcille. Buaileann an coiste le chéile gach dara mí. 

gaeleaglais_2.jpg

Cruinniú Cinn Bliana 2013


(ó chlé): 
Valerie Jones, an tUrr Adrienne Galligan,  Seathrún Mac Éin, an tEaspag Michael Burrows, Hilaire Carey,  Dáithí Ó Maolchoille,  an tUrr Elaine Dunne,  an Dr Ken Milne.
(chun tosaigh):
Carol Revington agus Aonghus Dwane

 

An tEaspag Michael Burrows (Éarlamh)

An Coiste Meitheamh 2013 –2014

Dáithí Ó Maolchoille (Cathaoirleach agus Cisteoir )
Aonghus Dwane (Leas Cathaoirleach)
An tUrr Elaine Dunne (Rúnaí)
An Canónach George Salter
An Dr. Kenneth Milne An tUrr Máirt Hanley
Seathrún Mac Éin Eileen McCracken
Kathryn Freeman
Hilaire Carey

Fostaí.
Caroline Nolan, Oifigeach Forbartha Gaeilge