Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8
00 44 7885 633651
 

Cúlra Background Information

Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise sa bhliain 1914 chun:

  • meon na Sean-Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile,
  • úsáid na Gaeilge a leathnú san Eaglais
  • iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge agus
  • ceol agus ealaíon Éireannach a chur ar aghaidh in imeachtaí na hEaglaise

Cumann Gaelach na hEaglaise: The Irish Guild of the Church was founded in 1914 to promote the use of Irish in the Church of Ireland. Its specific aims were to:

  • promote all that tends to preserve within the Church of Ireland the spirit of the ancient Celtic Church and to provide a bond of union for all members of the Church of Ireland inspired with Irish ideals,
  • promote the use of the Irish language in the Church,
  • collect from Irish sources suitable hymns and other devotional literature,
  • encourage the use of Irish art and music in the Church.

gaeleaglais_1.jpg“It is really tremendous to see interest in the language sprouting up all around the country.  This is due, in no small part, to the leadership shown by the Church and the willing support of ministers and parishioners on the ground”.

Dáithí Ó Maolchoille
Cathaoirleach
Meitheamh 2013

Tréimhse an-ghnóthach a bhí ann le breis is bliain anuas. Táimid faoi chomaoin acu siúd go léir a d’oibrigh go dícheallach leis an gCumann. 

Gan amhras, b’é buaicphointe na bliana seo seoladh leabhair An Chomaoineach Naofa agus Seirbhísí eile de chuid Eaglais na hÉireann i mí Feabhra. Ba é ár nEarlamh – an tEaspag Michael Burrows – a mhol dúinn tabhairt faoin togra seo tar éis dó a leithéid a fheiceáil san Eaglais sa Bhreatain Bheag. Tháinig toscaireacht ón mBreatain Bheag agus bhí seirbhíse trítheangach againn in Ardteampeall Chríost.  Tá súil againn tógáil ar an gcaidreamh seo.

Tá éileamh sách mór ar an leabhar nua agus tá fhios againn go bhfuil tacaíocht ann ón bpobal áitiúil mar bíonn Gaeilge le cloisteáil i seirbhísí fud na tíre nach mbíodh ann roimhe seo. Leis an leabhar nua bíonn misneach ag ministrí le beagán Gaeilge tabhairt faoi phíosaí Gaeilge a fhí isteach sna seirbhísí.

Without a doubt the highlight of our work this year was the publication of Holy Communion and other Frequently used Services. Bishop Michael Burrows had long wished for such a text, based on the Welsh experience of parallel texts, to help people move seamlessly from Irish to English and visa versa while allowing everyone to follow the service.  We were delighted that a Welsh delegation came to the launch and we hope to build on this friendship in the future.

The demand for the new bilingual book from parishes and individuals and its use during the St. Patrick Day services and since then, has demonstrated its usefulness as a resource.