Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8
00 44 7885 633651
 

Press Releases >> Celebrating 100 Years

Press Releases

logo_comradh_an_chid_2.png29 Aibreán 2014.  100 Bliain slánaithe ag  

Cumann Gaelach na hEaglaise.

 

Beidh Cumann Gaelach na hEaglaise ag comóradh an chéid, 29 Aibreán 2014, i dTeampall Naomh Áine,  Sráid Dawson, ar an lá céanna agus san áit chéanna ina raibh an chéad chruinniú oifigiúil de Chumann Gaelach na hEaglaise 29 Aibreán 1914.  Ceiliúrfar an Eocairist ar 6.00pm i dTeampall Naomh Áine agus beidh sólaistí agus léacht ar Chumann Gaelach na hEaglaise i Halla Paróiste Naomh Áine ina dhiaidh.   Beidh Cumann Gaelach na hEaglaise ag fógairt a Chlár Comórtha d’imeachtaí a bheidh ag tarlú fud fad na tíre chun an bhliain shuntasach seo ina shaolré a comóradh.

st_Anns_Parish_hall_1914.jpgFuair Cumann Gaelach na hEaglaise leithscéal ón Ridire Ruairí Mac Easmainn agus ón Tiarna Príomh-Bhreitheamh agus toghadh Easpag Thuama mar Uachtarán.

Beidh an tEaspag Michael Burrows, Deoise Chaisil, Fearna agus Osraí, agus Earlamh Chumann Gaelach na hEaglaise, i mbun na seirbhíse, agus é ag baint úsáide as an leabhar seirbhíse dátheangach An Chomaoineach Naofa agus Seirbhísí de chuid Eaglais na hÉireann.   Beidh an Canónach David Gillespie, Teampall Naomh Áine ag cabhrú leis.   

 Dúirt an tEaspag Burrows;

 agus comóradh céid oiread sin imeachtaí á dtabhairt chun cuimhne in Eaglais na hÉireann i mbliana agus sna blianta beaga atá romhainn amach ná dearmadaimis bunú Chumann Gaelach na hEaglaise céad bliain ó shin.  Tá a chuid idéal chomh tábhachtach is a bhíodar riamh agus in Éirinn an lae inniu mar a bhfuil oiread sin béime ar uileghabháltacht agus ar shaibhreas cultúrtha soláthraíonn siad deiseanna úra dúinn chun ár n-aistear spioradálta a shaibhriú’. 

 

Cumann_Gaelach_new_society_2.jpgDe réir na miontuairiscí, atá i seilbh Leabharlann RCB, thug an Canónach Day cead don Chumann an chéad chruinniú a reáchtáil i Halla Paróiste Naomh Áine agus bhí slua breá ann.  Toghadh Easpag Thuama mar Uachtarán agus bhí Easpag Luimnigh, Easpag Chorcaí agus an Tiarna Príomh-Bhreitheamh tofa mar Leas-Uachtaráin.

Toghadh Coiste Gnó:  An Canónach Oir. Day,  an tUas. Dix,  Bean Dix,  Iníon Dobbs,  an tUas. James Duncan, an tUas. George Irvine, an tOll. Oir. Murphy,  an tOir. James Ó Connor, an tUas. G. A. Ruth, Iníon Isabella Tuckey, an tOir. W.E. Vendeleur, agus Iníon Una Young.  Fuarthas roinnt leithscéal, ina measc leithscéal ó Ruairí Mac Easmainn.

Roghnóidh an t-ainm and na haidhmeanna ag dhá cruinniú roimhe sin. Roghnaíodar an t-ainm  Cumann Gaelach na hEaglaise le fotheideal, “ ag cothú an Ghaelachais in Eaglais na hÉireann”, agus leag siad síos spriocanna an Chumainn mar;

 1.  Meon na Sean-Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile,

 2.   Úsáid na Gaeilge a leathnú i seirbhísí na hEaglaise i gceantair Gaelachais agus i gceantair eile údaraithe,

 3.      Iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge agus

 4.      Ceol agus ealaíon Éireannach a chur ar aghaidh in imeachtaí na hEaglaise.

I measc ár gClár Imeachtaí beidh seirbhís i reilig Bhaile an Mhuilinn, Co. Chiarraí, ag uaigh an Uas. Ruth is a mhná, 3 Bealtaine 2014 ag 5.00pm agus beidh seoladh leabhair, beathaisnéis an Dr. Dónall Caird, Iar-Ardeaspag Bhaile Átha Cliath, 26 Iúil in Ardteampall Chríost,  Baile Átha Cliath. Beidh ócáid speisialta ag comóradh an chéid in Áras an Uachtaráin freisin.