Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8
00 44 7885 633651
 

 

Press Release                                                              View Photos >>

PREAS RÁITEAS- PRESS RELEASE (English version in Blue text below)

Seirbhísí agus Imeachtaí ag Cumann Gaelach na hEaglaise

---------------------------------------------------------------------------------------

28 Meán Fómhair: Gaillimh, Cór Chúil Aodha ag canadh i dTeampall san Nicholas, ag ceiliúradh an Eocairist ag 11.00am.  

1 Samhain: Cill Airne, Seirbhís Machnaimh ag an Oireachtas. 

Taispeántas Chumann Gaeilge na hEaglaise, An Ghaeilge in Eaglais na hEaglaise,  ar camchuairt. 

 ________________________

 28 Meán Fómhair 2014:  Beidh An Chomaoineach Naofa, (dátheangach) i dTeampall san Nicholas, Gaillimh ag 11.00am. Beidh an Casach Gary Hastings i mbun seirbhíse agus beidh an tUrr John Godfrey ag seanmóireacht. 

Dúirt an Casach Gary Hastings, 

“Is mór an onóir dúinn anseo Cór Chúil Aodha bheith ag ceol ag an tseirbhís Dé Domhnaigh. Tá clú agus cáil ar leith orthu, agus ócáid speisialta a bheas ann. Tá fáilte roimh cách.”

Beidh taispeántas ag Cumann Gaelach na hEaglaise, An Ghaeilge in Eaglais na hÉireann, ann freisin.  Dúirt, Dáithí Ó Maolchoille, Cathaoirleach Chumann Gaelach na hEaglaise,

“Is cúis bhródúil dúinn an chéad a chomóradh agus aitheantas a gabháil leis na daoine cróga agus spreagtha a mhol an Ghaeilge i saol na hEaglaise thar na blianta.   Tá blaiseadh beag ann don obair a rinneadh – idir chléir agus tuath".    

Beidh sólaistí ann ina dhiaidh agus tá fáilte roimh chách.     

 1 Samhain 2014.  Beidh Seirbhís Machnaimh ag Cumann Gaelach na hEaglaise arís i mbliana ag an Oireachtas i gCill Áirne.  Beidh sé ar siúl in Óstán Gleneagle agus beidh an Taispeántas, An Ghaeilge in Eaglaise na hÉireann, ann freisin.    

Bíonn seirbhísí rialta in Ardteampall Chríost agus Béal Feirste, agus, idir Mheán Fómhair agus Nollaig, beidh na seirbhísí thíos ann: 

Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath:  Urnaí na Nóna, dátheangach, ag 3.30pm  ar an nDomhnach deireanach do gach mí.

Naomh Seoirse, Béal Feirste. Beidh Urnaí na Nóna, as Gaeilge ag 3.00pm ar 5 Deireadh Fómhair agus ar 2 Samhain agus bíonn ranganna Gaeilge ar súil gach Domhnach,  6-7.00pm.

 

 

Upcoming Events and Services with the Irish Guild of the Church

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 October:  Galway,  Choral Eurcharist with Cúil Aodha Choir in St. Nicholas Collegiate Church at 11.00am.

1 November:   Killarney:  Reflective Service at An tOireachtas. 

Exhibition:    "Irish in the Church of Ireland" exhibition is now on tour.

28 October 2014. Archdeacon Gary Hastings will celebrate a bilingual Eucharist in St. Nicholas’s Church, Galway at 11.00am.  The Rev John Godfrey will preach at the service.

Archdeacon Gary Hastings speaking of the service said,

“We are especially privileged to have the Cúil Aodha choir perform at our service on this Sunday.  Their music is known the world over and it will be a very special event.  Everyone is welcome”. 

 An exhibition prepared by Cumann Gaelach na hEaglaise will also be on view.   Dáithí Ó Maolchoille, Chairperson of the Cumann said,

“ One hundred years is a wonderful achievement for any organisation but it should be noted that throughout the history of the Church of Ireland there have been extraordinary men and women who have been advocates for the place and role of the Irish language in the life of the church. This small exhibition does little more than offer insights into their achievements”. 

1 November 2014. Cumann Gaelach na hEaglaise will have a Reflective Service during the Oireachtas in Killarney this year.  The service will be in the Gleneagle Hotel and there will also be a chance to view the exhibition, Irish in the Church of Ireland.

 Christchurch Cathedral, Dublin: Bilingual Evensong is at 3.30pm on the last Sunday of each month. 

St. George’s, Belfast:  Evening Prayer is in Irish on the first Sunday of each month and there are Irish classes each Sunday  6-7.00pm  .

Tuilleadh eolais:  Caroline Nolan, Oifigeach Forbartha Gaeilge  00+44 7885 633651 or 085 1632 772  nó www.facebook.com/gaeleaglais    gaeleaglais(at)gmail.com 

Press Releases >> The Work of Cumann Gaelach na hEaglaise praised by President Higgins

aras_8.jpg

Saothar Chumann Gaelach na hEaglaise molta ag Uachtarán na hÉireann.

Bhí baill agus cairde Chumann Gaelach na hEaglaise in Áras an Uachtaráin, 24 Meitheamh 2014, ag fáiltiú speisialta leis an Uachtarán, Micheál D Ó hUiginn, chun saothar an Chumainn a chomóradh.

Tá Cumann Gaelach na hEaglaise ag comóradh an chéid i mbliana agus ba mhór an phribhléid do bhaill agus cairde an Chumainn cuairt a thabhairt ar an Uachtarán.  Bhí an tUachtarán flaithiúil ina mholtaí maidir leis an gCumann. Dúirt sé;

"We should never underestimate the enormous contribution that Dughlás de hÍde and others of his faith made to Irish language and literature”.  

Rinne an tUachtarán tagairt don éacht atá déanta thar na blianta chun na Gaeilge a fhorbairt agus gan dearmad a dhéanamh ar cé chomh lag is a bhí an teanga ag deireadh na 19ú aois déag nuair nach raibh ach 12 faoi gcéad de pháistí faoi deich mbliana d’aois in ann Gaeilge a labhairt, ach go háirithe nuair a bhí ceithre mhilliún duine in ann é a labhairt tamaillín roimhe seo.  Mhol an tUachtarán an Cumann,    

"Organisations like Cumann Gaelach na hEaglaise play a significant role in ensuring a rich context of empathy and understanding as we view the events and stories which create the many chapters of our national narrative”                                                                    

6 24 An tUachtarán, Michaél D Ó hUiginn, an tEaspag Michael Burrows, Deoise Chaisil, Fearna agus Osraí, agus Dáithí Ó Maolchoille, Cathaoirleach CGnahE.jpg Dúirt an tEaspag Michael Burrows, Deoise Chaisil, Fearna agus Osraí agus Éarlamh Chumann Gaelach na hEaglaise go raibh an Cumann fíorbhuíoch as an gcuireadh agus gur chuir flaithiúlacht an Uachtaráin áthas agus gliondar ar a chroí.  Luaigh sé gur bunaíodh an Cumann chun saibhreas na Gaeilge a cheiliúradh in Eaglais na hÉireann agus go raibh traidisiún bródúil fada ag an Eaglais, ach go háirithe an éacht a rinne Dúghlas de hÍde, An Craoibhín Aoibhinn. 

“In ár bpaidreacha coitianta bímid ag lorg áilleachta naofa, mar atá ráite sa Saltair, agus tugann an Ghaeilge cabhair speisialta dúinn é de bhrí an fhuinnimh, na fuaimeanna agus na mistéire atá inti”. 

Thagair sé don dul chun cinn atá déanta ag an gCumann, ach go háirithe i dTuaisceart Éireann, agus freisin don ról ag an Uachtarán, mar fhile agus ‘ambassador’ iontach don Ghaeilge.

Luaigh sé focail Yeats:

“where all the ladders start” and the ladders that beam angels towards heaven are rested on foundations laid by saints who spoke, prayed, loved and taught through Irish”.

  ENGLISH VERSION

The Work of Cumann Gaelach na hEaglaise praised by President Higgins

Members and friends of Cumann Gaelach na hEaglaise were hosted by President Michael D Higgins at a reception in Áras an Uachtaráin (June 24) to mark the organisation’s centenary.

The Irish Guild of the Church of Ireland has been promoting the Irish language in the Church since 1914 and the Guild was delighted to receive high praise from the President for their efforts in keeping the language alive.

President Higgins said that the Cumann’s centenary was a milestone and an impressive tribute to their efforts in the promotion of the Irish language in the Church of Ireland.

He also referred to Ireland’s first President, Douglas Hyde. “We should never underestimate the enormous contribution that Dúghlas de hÍde and others of his faith made to the Irish language and literature,” he said.

He went on to say that at the end of the 19th Century the language was very weak and was spoken by less than 12 percent of children under 10, having only a few short years earlier been spoken by four million people. But he said there were people who saw the value of the language.

He praised the Cumann saying, “Organisations like Cumann Gaelach na hEaglaise play a significant role in ensuring a rich context of empathy and understanding as we view the events and stories which create the many chapters of our national narrative.”

Bishop Michael Burrows, Diocese of Cashel, Ferns and Ossory, and Patron of Cumann Gaelach na hEaglaise said that Cumann Gaelach na hEaglaise was very privileged and honoured to be received by President D Higgins on this special occasion and thanked the President for his generosity.

Bishop Burrows said that the Cumann was founded to celebrate the richness of the language in the Church of Ireland and that there was a proud and long association of support by members of the Church, not least the major contribution made the first President of Ireland, Dúghlas de hÍde, An Craoibhín Aoibhinn [his pen name]. 

“We seek out harmony and beauty in our prayers, as instructed in the Psaltar, and our native language helps us in a special way because of the energy, mystery and sounds that permeate the language”. 

He also referred to the great progress that has been made in promoting the work of Cumann Gaelach na hEaglaise in recent times, not least in Northern Ireland.  He complimented President Higgins in his role as ambassador for the language and as a poet, ending with the words of Yeats:

“where all the ladders start” and the ladders that beam angels towards heaven are rested on foundations laid by saints who spoke, prayed, loved and taught through Irish”.