Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8
00 44 7885 633651
 

Seirbhísí Services

Regular Services:

We support regular Irish language and bilingual services in Dublin and Belfast as well as occasional services around the country.

The table below consists of details of services around the country where there will be a service in Irish, a bilingual service or prayers in Irish to celebrate St. Patrick's Day in 2016.  This is not intended to be an exhaustive list. 

Lá Fhéile Pádraig 2016

 Teampall

Church

Am Time

Dáta      Date

Sonraí seirbhíse Details of the Service

Ardteampall Naomh Pádraig, Ard Mhacha

St. Patrick’s Cathedral, Armagh

10.00 

Lá Fhéile Pádraig

An Chomaoineach Naofa

Holy Communion in Irish  

Ardteampall Naomh Pádraig, BÁC

St Patrick’s Cathedral,  Dublin

9.15 

Lá Fhéile Pádraig

An Chomaoineach Naofa

Holy Communion in Irish

Teampall Naomh Seoirse, Béal Feirste

St George’s Church Belfast

1.00

Lá Fhéile Pádraig

An Chomaoineach Naofa 

Holy Communion in Irish

Teampall Rath Fearnáin,  BÁC 

Rathfarnham Church

10.30

Lá Fhéile Pádraig

An Eocairist (dátheangach)

Holy Communion (bilingual)

Teampall Naomh Eoin,  Dumhach Thrá, BÁC

St John’s Church

Sandymount

11.00

Lá Fhéile Pádraig

An Comaoineach Naofa, cheol ó Aifreann Uí Riadach agus paidreacha

Holy Communion, prayers in Irish and extracts from Ó Riada mass.  

Teampall Naomh  Papain, Seantrabh, BÁC

St Pappan’s Church, Santry

10.30

 Lá Fhéile Pádraig

 An Chomaoineach Naofa (dátheangach)

Holy Communion (bilingual)

Ardteampall Naomh Fionnbarra, Corcaigh

St Fin Barre’s Cathedral, Cork

9.15 

 Lá Fhéile Pádraig

Féile agus Eocairist Chathartha Chóracha agus paidreacha as Gaeilge

Festival and Civic Choral Eucharist, with some prayers in Irish.

Teampall Naomh Muire, Carraig Uí Laighin, Corcaigh

St Mary’s Church Carraghaline

7.30

16 Márta

An Chomaoineach Naofa

Holy Communion in Irish

Eaglais Choláisteach San Nioclas, Gaillimh

Collegiate Church of St Nicholas

 10.30

 Lá Fhéile Pádraig

 An Chomaoineach Naofa (dátheangach).

Holy Communion (bilingual)

Teampall Naomh Cronán, Ros Cré

St Cronan’s Roscrea

10.30

 Lá Fhéile Pádraig

 An Chomaoineach Naofa

Holy Communion, as Gaeilge, with bilingual service sheet.  

Ardteampall Phort Láirge, Port Láirge

Waterford Cathedral Waterford

10.00 

 Lá Fhéile Pádraig

An Chomaoineach Naofa dhátheangach

Holy Communion (bilingual)

Teampall Sean Mhuire Cluain Meala

Old St Mary’s Church Clonmel

11.00 

 Lá Fhéile Pádraig

 An Chomaoineach Naofa

Holy Communion (bilingual)

Teampall Naomh Pól, An Chathair

St. Paul’s Church, Cahir

9.30 

 Lá Fhéile Pádraig

 An Chomaoineach Naofa, agus paidreacha as Gaeilge

Holy Communion with prayers in Irish

Teampall Naomh Muire, Bealach Conglais

St Mary’s Church Baltinglass

11.00

Lá Fhéile Pádraig

An Chomaoineach Naofa (dátheangach)

Holy communion (bilingual)

Teampall Chill Uisce, Crois na Mná Rialta, Áth na Fuinseoige,

 Killiskey parish church, Nun’s Cross, Ashford

11.00 

 Dé Domhnaigh 13 Márta

 Urnaí na maidine agus paidreacha as Gaeilge.

Morning Prayer with prayers in Irish and bilingual sheet.

Teampall na Tríonóide Naofa,  an Fiodh Ard

Holy Trinity Church Fethard

7.30  

 Lá Fhéile Pádraig

An Chomaoineach Naofa, agus paidreacha as Gaeilge

Holy Communion with prayers in Irish

 

COLLECTS FOR ST. PATRICKS DAY  [Irish]  

Naomh Pádraig                                                                         17 Márta

A Dhia uilechumhachtaigh,                                            ORTHA A hAON                                                                  a thogh le do réamhaire do sheirbhíseach Pádraig
mar aspal do mhuintir na hÉireann
chun an dream a bhí ar fán
i ndorchadas agus in earráid
a sheoladh ar an bhfíorsholas
agus ar eolas ar do bhriathar:
Coimeád sinn sa solas sin
ar shlí go raibh an bheatha shíoraí againn;
trí Íosa Críost ár dTiarna

                                                                                          ORTHA A DÓ

Mar a gcéanna le hOrtha a hAon

Éist linn, a Dhia róthrócairigh                                    IARCHOMAOINEACH                                            
ar son an chuid sin den Eaglais
a bhunaigh tú inár dtír
trí do sheirbhíseach Pádraig;
go raibh greim daingean aici ar an chreideamh a tugadh do na naoimh,
agus ag an deireadh go dtuga sí toradh fónta chun na beatha síoraí;
trí Íosa Críost ár dTiarna.

 

 2015  Many Irish language services planned for St. Patrick’s Day in the Church of Ireland [English version below]

Beidh neart seirbhísí ar siúl Lá Fhéile Pádraig, ina measc, an Eocairist in Ardteampall Naomh Pádraig, Ard Mhacha ag 10am.

Beidh seirbhísí i mBaile Átha Cliath, ina measc: An Chomaoineach Naofa, Ardteampall Naomh Pádraig, ag 9.00am agus an Eocairist (dátheangach), Teampall Naomh Papain,  Seantrabh, ag 10.30am agus an Eocairist (dátheangach) i dTeampall Rath Fearnáin ag 10.30am.  Beidh Comaoineach Naofa le cheol ó Aifreann Uí Riadach agus paidreacha i nGaeilge i dTeampall Naomh Eoin, Dumhach Thrá ag 11.00am.

I mBéal Feirste beidh An Chomaoineach Naofa, i dTeampall Naomh Seoirse, ag 1.00pm,  Lá Fhéile Pádraig.

Beidh seirbhís i gCo. Chorcaí i dTeampall Naomh Muire, Carraigh Uí Leighin, Dé Luain, 16ú Márta ag 7.30pm.   

Beidh Comaoineach Naofa in Eaglais Choláisteach San Nioclas, Gaillimh, Lá Fhéile Pádraig ag 10.30am.

I Luimneach, Cill Dálua agus Ard Fearta, beidh Eocairist (dátheangach) i dTeampall Naomh Cronán, Ros Cré ag 10.30am.

I nDeoise Chaisil, Fearna agus Osraí, ceiliúrfar An Chomaoineach Naofa in Ardteampall  Naomh Canice, Cill Chainnigh ag 10.30am agus beidh seirbhísí dátheangacha in ArdTeampall Naomh Muire, Port Láirge ag 10.00am agus Teampall Sean Mhuire i gCluain Meala ag 11.00.  Beidh paidreacha i nGaeilge ag seirbhísí i dTeampall Naomh Pól, An Chathair,  ag 9.30am agus i dTeampall na Tríonóide Naofa,  an Fiodh Ard ag 7.30pm.  Beidh an Chomaoineach Naofa (dátheanghach) i dTeampall Naomh Muire, Bealach Conglais ag 11.00am agus beidh paidreacha i nGaeilge ar Lá na Máithreacha (Domhnach, 15ú Márta)  chomh maith.

____________________________

Dlúthdhiosca agus Leabhar Iomann nua  ag Cumann Gaelach na hEaglaise,  Ardaígí bhur gCroíthe. Tá siad ar fáil ó Caroline Nolan.   Tuilleadh eolais: Caroline Nolan, Oifigeach Forbartha Gaeilge Teil: 00+353 85 1632 772 or 00+44 7885 633 651

Many Irish language services planned for St. Patrick’s Day in the Church of Ireland

There will be a number of services in Irish, or bilingual, for St. Patrick’s Day including the celebration of the Eucharist in St. Patrick’s Cathedral in St. Patrick’s Cathedral, Armagh at 10.00am.

There will also be services in Dublin, including: Holy Communion in St. Patrick’s Cathedral (9.00am), and the celebration of the Eucharist (bilingual), in St Pappan’s Church, Santry, at 10.30am and in the Parish Church in Rathfarnham at 10.30.  There will be extracts from Ó Riada’s Mass and prayers in Irish in the service in St. John the Evangelist’s Church, Sandymount, at 11.00am.

In Belfast there will be Holy Communion in St. George’s Church at 1.00pm on St. Patrick’s Day.

The Eucharist will be celebrated in Irish in St. Mary’s, Carrigaline in Co. Cork on Monday, 16 March, at 7.00pm.

In St. Nicholas’s Church, Galway, there will be Holy Communion on St. Patrick’s Day at 10.30am.

In the Dioceses of Limerick and Killaloe, there will be Holy Communion (bilingual) in St Cronan’s Church, Roscrea, at 10.30am.

In the Diocese of Cashel, Ferns and Ossory there will bilin of the Eucharist in St. Canice’s Cathedral, Kilkenny at 10.30am and bilingual services in St. Mary’s Cathedral, Waterford at and in Old St Mary’s Church, Clonmel at 10.00pm.  There will be prayers in Irish in the services in St Paul’s Church, Cahir at 9.30am and in the Church of the Holy Trinity, Fethard, at 7.30pm. 

In  St Mary’s, Baltinglass there will be a bilingual Eucharist at 11.00am on St. Patrick’s Dayand there will also be prayers in Irish in the service on Sunday 15th March (Mother’s Day).

Copies of the new CD and hymnbook, Ardaigí bhur gCríothe are available from Cumann Gaelach na hEaglaise. If you have any details of further services in Irish please do not hesitate to contact us. For further information: contact Caroline Nolan, Irish Language Development Officer, Tel: 00+353 85 1632 772 or 00+44 7885 633 651

 2014  Seachtain na hAontachta Críostaí christ_is_divided.jpg

Now in its 42nd year this interdenominational service, during the Octave for Christian Unity, was held in Christ Church Cathedral, Dublin 8, on the 24th January 2014 at 8.00pm. organised jointly by Cumann Gaelach na hEaglaise and Pobal an Aifrinn.

Bhí Seirbhís Idirchreidmheach trí Ghaeilge in Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8, Dé hAoine 24 Eanáir 2014 ag 8pm ag Cumann Gaelach na hEaglaise i bpáirtíocht le Pobal an Aifrinn.

Ceiliúradh ar Sheachtain na hAontachta Críostaí a bhí ann. Bhí iomainn, paidreacha agus léachtaí ann. Bhí iomainn á gcanadh ag cór Ghaelscoil na Cille, Co na Mí. Bhí cainticí agus aintiúin eaglasta ó choimhdeach chór Ardteampall Chríost.Bhí cléir ó eaglaisí éagsúla i láthair, agus an tAthair Mícheál Mac Gréil, a bhí mar sheanmóirí i mbliana. Bhí ionadaí an Ard-Mhéara i láthair freisin. Bhí sólaistí ar fáil i lusca (crypt) meánaoiseach an Ardteampaill i ndiaidh na Seirbhíse. Dúirt Dáithí Ó Maolchoille, Cathaoirleach Chumann Gaelach na hEaglaise,

“Tá Cumann Gaelach na hEaglaise ag comóradh an chéid i mbliana agus is cúis áthais dúinn a rá go bhfuil bláthú agus fás le brath ar ghníomhaíochtaí Chumann Gaelach na hEaglaise ar fud na tíre. Is ócáid bhródúil í dúinn gurb í an tSeirbhís Idirchreidmheach seo an chéad seirbhís chomórtha don Chumann i 2014. Cuireadh tús leis an tSeirbhís seo i 1971 le linn na dTrioblóidí. Tá tacaíocht láidir ann don tSeirbhís seo. Is é an téama i mbliana ná An Amhlaidh atá Críost roinnte ina choda?  Tá fáilte roimh chách.”

services_1.jpg2013:  Interdenominational Church Service
 (ó chlé ar chúl)  an tUrr. David Oxley , Dáithí Ó Maolchoille,  an tEaspag Michael Burrows, an tAth Pádraig Ó Cochláin (Pobal an Aifrinn),  an Déan, Dermot Dunne.
(chun tosaigh) an tUrr. Adrienne Galligan, an tUrr. Elaine Ní Dhuinn, an Ardmhéara, Naoise Ó Muirí, agus Bláthnaid Ó Brádaigh (Pobal an Aifrinn).Seirbhísí go rialta
Lá Fhéile Pádraig
  
“Delighted to hear the Lord’s Prayer in Irish in our Church on St. Patrick’s Day.  It meant so much to me”.

services_2.gifSt Patrick’s Day services in 2013 in:

Ard Mhacha, Baile Átha Cliath, Béal Feirste, Corcaigh,  Durlas, Ciarraí, Cluain Meala, An Chathair, Cill Chainnigh, An Teampall Mór, Preban, Cairbre, Pórt Láirge, An tAonach, Ráth Iomgháin, An Tulach Mór. 

And a ‘cúpla focal’ in many places.

 

 

 

The number of services in Irish (or blingually) for St. Patrick’s Day are increasing every year.  This year there were 25+ services in Irish and/or bilingually.

There are regular monthly services in Christ Church Cathedral, Dublin – the last Sunday of each month (bilingual service at 3.30) and the 4th Monday (Lunchtime service at 12.45 as Gaeilge).

A new regular monthly service also started this year in St. George’s Church, Belfast on the first Sunday of each month at 3.00.